30 października 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje do XIV Oleśnickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara. W zmaganiach wzięło udział dziesięcioro dzieci z klas IV – VI, które rywalizowały o reprezentowanie szkoły w kategorii uczniów młodszych.

            Po wysłuchaniu wszystkich konkursowych recytacji, jury w składzie: p. Anna K.- K.
i p. Sylwia T. - zadecydowało, że 19 listopada 2019 r. w finałowych przesłuchaniach reprezentować nas będą:

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Tytuł wiersza

1.

Wiktoria K.

IV a

,,Kolęda lwowska”

2.

Alan B.

V a

,,Stoję na rogu”

3.

Paula Cz.

V a

,,Ballada o pannie Franciszce”

4.

Andrzej M.

VI b

,,Akrobata mucha”

 

            Do młodszych kolegów i koleżanek dołączą także ósmoklasistki – Amelia K.
i Oliwia R., które podczas konkursu zaprezentują fragmenty prozy i wystartują w drugiej kategorii wiekowej.

            Warto podkreślić fakt, iż podczas szkolnych eliminacji wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Opanowali pamięciowo wybrane teksty i włożyli wiele serca
w interpretację poezji,  za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                      Organizatorki