W piątek, 06 marca uczniowie klas czwartych uczestniczyli w ciekawej lekcji historii. Była to lekcja muzealna w domu Spotkań z historią.

Jej celem było m.in.:

- Integracja grupy – budowanie atmosfery i klimatu zaufania , bezpieczeństwa i akceptacji

- udział w warsztatach ph: archiwum rodzinne

- lekcja muzealna – poznaję historię Oleśnicy

Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli znajdującą się na parterze muzeum salę z Makietą Miasta obrazującą średniowieczny układ ulic w obrębie murów obronnych oraz Mediatekę wyposażoną w stół interaktywny i stanowiska audio. Na I piętrze ich oczom ukazała się sala zatytułowana Księstwo i Pokój Fryderyka Augusta, obejmująca historycznie lata 1255-1884, a następnie ekspozycje ukazujące Nowoczesność (1884-1945) i Współczesność(po 1945). Ostatnim punktem zwiedzania była Sala Kolekcjonera, przeznaczona na wystawy czasowe miejscowego środowiska kolekcjonerów.

Drugą część wycieczki stanowił udział w warsztatach pt.: archiwum rodzinne. Uczniowie przypomnieli sobie pojęcia takie jak źródła historyczne i ich podział. Na przykładzie zdjęć uczyli się prowadzić ciekawe wywiady z członkami rodziny, które umożliwią im w przyszłości stworzyć interesujące archiwa rodzinne.

Wycieczka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony klas czwartych.

Organizatorem wyjścia była nauczycielka historii, Beata Rubaszewska.