Na miejsce, gotowi, start!!

 

9 marca klasa 5c zorganizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 konkurs informatyczyny. Jego celem było :
- Wyłonienie mistrza klawiatury
- rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów naszej szkoły
- popularyzowanie wykorzystania komputera do rozwiązywania problemów,
- stwarzanie możliwości rywalizacji uczniów.


Uczeń musiał wykazać się następującymi umiejętnościami:

Zna budowę okna edytora tekstu
• Zna pojęcie: redagowanie (edycja).
• Potrafi wprowadzać polskie znaki i symbole.
• Wie jak zmienić krój, styl, wielkość czcionki, atrybuty liter.
• Wie jak ustawić marginesy, akapity, wcięcia, zna pojęcie formatowanie
• potrafi zredagować wcześniej napisany tekst wprowadzając akapity, pozycjonując (centrowanie, justowanie, zmieniając wielkość i styl czcionki).
• Wie w jaki sposób możemy wyróżnić fragment tekstu (zmienić: rodzaj czcionki, i kolor znaków.
• Potrafi wszystkie wyróżnienia zastosować w przykładowym tekście
• Zna pojęcia: blok, schowek, zapisz, otwórz.
• Zna sposoby zaznaczania, usuwania, kopiowania, wklejania, sprawdzania pisowni.
• Rozróżnia pojęcia: fragment, wyraz, wiersz, zdanie, akapit, cały dokument.
• Zna pojęcia: tabela, komórka, wiersz, kolumna.
• Zna metody rysowania tabel (wstawiania wierszy, kolumn, usuwania, dzielenia i scalania komórek - formatowania tabeli).
• Zna sposoby punktowania i numerowania.
• Uczeń potrafi zapisać plik tekstowy

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas 5-8.

I miejsce – 8b

II miejsce – 7b

III miejsce – 8a

IV miejsce – 5b

Wszystkim dziękujemy za udział .

Klasa 5c