Mimo, że uczniowie nie chodzą do szkoły , to nie zmienia to faktu że nadal bardzo angażują się w różne dodatkowe działania.

Jednym z nich jest udział w konkursie szkolnym ph.: Papieros – wróg, czy przyjaciel? Celem konkursu jest :

- wzrost poziomu wiedzy młodzieży na temat negatywnych skutków palenia tytoniu na wszystkie sfery życia człowieka;

- uświadomienie młodzieży, że palenie w towarzystwie skazuje innych na przymusowe palenie;

Każdy uczeń może wykonać pracę , a następnie jej zdjęcie przesłać do organizatora.

A jakie prace wykonują uczniowie? Zobaczcie sami.