CYBERPRZEMOC - REAGUJ

     W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Jest to trzecia edycja programu, którego organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizacją zajmuje się Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Inicjatywa ukierunkowana jest na edukację dla bezpieczeństwa. Dzięki realizacji programu uczniowie  nabywać i utrwalać będą praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami. Obecnie rozpoczynamy pracę nad projektem edukacyjnym, który będzie realizowany w najbliższych miesiącach.

Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły

 


Prelekcja n/t cyberprzemocy

     20.12.2018 r. w ramach Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” dla klas 0-III naszej szkoły została zorganizowana prelekcja n/t cyberprzemocy. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w przystępny dla tej grupy wiekowej sposób przedstawił jakie zagrożenia czyhają w sieci. Uczniowie po obejrzeniu filmu  edukacyjnego n/t korzystania z internetu udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące treści filmu. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu dzieci będą wyposażone w informacje  które pozwolą im na właściwe  korzystanie z internetu  i odpowiednie reagowanie na niebezpieczeństwa i zagrożenia w sieci.

Małgorzata Górko (Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły)

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z naszych prelekcji nt. Cyberprzemocy:

Film 1

Film 2

Film 3 


Odblaskowa prelekcja - Bezpieczny Dolnoślązak w SP7

"Jestem widoczny - jestem bezpieczny"

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy 16 stycznia 2019 r. odbyła się prelekcja na temat „Bezpiecznego poruszania się po zmroku i roli elementów odblaskowych po zmierzchu.”

Pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną poprowadziła sierżant sztabowy Aleksandra Pieprzycka z Komendy Powiatowej w Oleśnicy. W czasie spotkania z dziećmi została omówiona problematyka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po zmroku, roli elementów odblaskowych a także zachowania bezpieczeństwa w czasie zbliżających się ferii zimowych.

W spotkaniu wzięło udział 199 uczniów z klas 0-III Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy. Zakończyło się ono pokazem różnorodnych elementów odblaskowych.

  Małgorzata Pochopień i Danuta Sodolska-Urbaniak (Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły)

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Film 6


 Warsztaty ,,Bezpieczeństwo w sieci, cyberprzemoc"

Dnia 23 stycznia w sali biblioteki przy ul. Reja odbyły się spotkania z Policją i przedstawicielkami Santander Bank Polska S.A. Rynek na temat ,,Bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc".

Przedstawicielka Policji wyjaśniła czym jest cyberprzemoc i jakie działania do niej należą.Opowiedziała o konsekwencjach prawnych, sposobach na bezpieczne korzystanie z internetu, uniknięciu przemocy w sieci i o osobach, do których możemy się zgłosić o pomoc.

W drugiej części spotkania pracownicy Santander Bank Polska S.A. przedstawili film, jak zabezpieczyć swoje dane osobowe, konta bankowe oraz hasła i loginy przed przestępcami. Następnie przeprowadzili z uczniami rozmowę opierającą się na pokazanym wcześniej filmie oraz tłumaczyli, jak bezpiecznie korzystać z usług banku w wersji elektronicznej.

W spotkaniu udział wzięło  340 uczniów naszej szkoły z klas: IV-VIII i III gimnazjum.

Sylwia Pakos (Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły)

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5


Przygotowania do pozorowanego ataku terrorystycznego

      W związku z kolejnym zadaniem wynikającym z realizacji Programu Bezpieczny Dolnoślązak, którym był pozorowany atak terrorystyczny, w miesiącu lutym opracowane zostały procedury zarówno dla budynku przy ulicy 11 Listopada, jak i przy ulicy Chopina. Z procedurami zapoznani zostali wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

     W dniu 19 lutego na terenie szkoły odbyło się spotkanie w celu skoordynowania działań zaangażowanych służb: policji, straży i pogotowia ratunkowego z panią Dyrektor, koordynatorem oraz nauczycielem odpowiedzialnym za działania w budynku przy ul. Chopina. Podczas rozmów przedstawiono istniejące w szkole procedury i dokładnie omówiono wszystkie aspekty organizowanego przedsięwzięcia. Po spotkaniu służby udały się na teren budynku celem przeprowadzenia wizji lokalnej.

    Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej odbyło się dodatkowe szkolenie przygotowujące nauczycieli do działań w ramach pozorowanej akcji.
O planowanych przedsięwzięciach poinformowani zostali rodzice uczniów oraz odpowiednie instytucje.

Koordynator programu

Katarzyna Maśko


Atak terrorystyczny

W dniu 22.02 br. w godzinach porannych  odbyło się szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 na temat zagrożeń terrorystycznych z oleśnicką Policją i Strażą Pożarną w Bibliotece Miejskiej na ul. Reja.

Przedstawiciele Policji i Straży przygotowali dla słuchaczy prezentację pt. "Zagrożenia Terrorystyczne" – znajdowało się tam m.in. jak uchronić się od wzięcia do niewoli, czego nie powinno się robić podczas wybuchu bomby lub ataku terrorystycznego, a także konsekwencje prawne czynów terrorystycznych i działań związanych z nimi. Służby odpowiadały na pytania zgromadzonych i przytaczały przykłady wzięte z ich dotychczasowej pracy związanej podczas takich ataków.

Otrzymaliśmy ulotki informujące jak radzić sobie w podobnych sytuacjach i na koniec obejrzeliśmy materiał z poprzedniego ataku terrorystycznego, który odbył się w lutym 2016 w Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy. Jest to ciekawy film, który można wykorzystać do analizy zachowań w razie prawdziwego zagrożenia.

W godzinach południowych odbył się zapowiadany próbny atak terrorystyczny w budynku przy ul. Chopina wraz ze służbami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym. O godzinie 12:00 na terenie szkoły pojawił się uzbrojony napastnik – terrorysta. Wbiegł on na drugie piętro, po drodze szukając kryjówki i siejąc postrach, łapał za klamki zamkniętych sal lekcyjnych. Podłożył bombę w sali 206, zadymiając korytarze i salę. W międzyczasie nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 wykonał telefon na Policję, zawiadamiając służby, że groźna osoba wdarła się do budynku szkoły. Wszyscy uczniowie byli zabarykadowani w klasach wraz z nauczycielami. Panowała absolutna cisza, słychać było tylko komunikaty Policji. W międzyczasie na boisko szkolne przyjechały wszystkie służby: Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.

Funkcjonariusze Policji rozpoczęli poszukiwania podłożonej bomby i terrorysty - wszystkie potencjalne miejsca, korytarze szkolne i puste sale zostały przez nich sprawdzone. Po długich poszukiwaniach Policjanci odnaleźli bombę wraz z napastnikiem, który ukrywał się w tej samej sali. Został on obezwładniony i wyprowadzony z budynku szkoły. Służby Straży Pożarnej sprawnie ugasiły zaistniały pożar w sali.

Służby Policji po opanowaniu sytuacji rozpoczęły ewakuację uczniów SP7 na boisko szkolne. Podczas ewakuacji zapozorowano dwa wypadki – złamaną nogę, rękę i uszkodzenia oczu u dwóch uczniów. Pogotowie Ratunkowe zajęło się rannymi, który zostali opatrzeni w ambulansie.W pozorowanej akcji wzięło udział 340 uczniów.

Na boisku szkolnym odbyło się podsumowanie całej akcji przez dyrekcję SP7: Dorotę Rasałę – Świtoń i zgromadzone służby.

Sylwia Pakos (Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły)

      

Film 1 Film 2
Film 3 Film 4
Film 5  Film 6
Film 7 Film 8
Film 9 Film 10

Kolejne spotkanie koordynacyjne

W dniu 22 marca w obecności pani Dyrektor, koordynatora programu oraz przedstawiciela zespołu ds. bezpiecznej szkoły, odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami policji, straży i pogotowia ratunkowego, w celu skoordynowania organizacji planowanych akcji.

   Na 29 marca planowane jest bezpieczeństwo ruchu drogowego połączone z udzielaniem pierwszej pomocy. Praktyczne działania poprzedzone będą szkoleniem, przygotowującym do lepszego przyswojenia wiadomości z wymienionych obszarów.

   Na 4 kwietnia ustalono działania związane z podłożeniem pozorowanego ładunku wybuchowego, w budynku przy ul. 11 Listopada.

   Podczas spotkania ustalono ilość grup szkoleniowych oraz szczegóły organizacyjne.

   O zbliżających się działaniach poinformowani zostaną rodzice oraz odpowiednie instytucje. Podczas zbliżającej się Rady Pedagogicznej przypomniane zostaną procedury obowiązujące w szkole, na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.

 

Koordynator programu

Katarzyna Maśko


Szkolenie z zakresu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

29 marca  w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W szkoleniu wzięło udział 539 uczniów.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej  Policji i Pogotowia  Ratunkowego w Oleśnicy.

W pierwszej części szkolenia przedstawiciel Policji przedstawił uczniom:

 • znaki i sygnały, które informują o przejściu dla pieszych,
 • omówił znaki drogowe, dzieci zostały odpytane ze znaczenia poznanych znaków,
 • bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze,
 • korzystanie z kładów w wyznaczonych miejscach.

W drugiej części szkolenia przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego omówił następujące zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • zasady wzywania pomocy, przypomnienie numerów alarmowych,
 • podstawowe zabiegi ratujące życie,
 • postępowanie w przypadku omdleń.

  Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna. Uczniowie ćwiczyli resuscytację na fantomach pierwszej pomocy.

Na boisku szkolnym Drużyna Straży Pożarnej w sposób praktyczny zademonstrowała jak należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym.

Uczniowie zobaczyli również co się dzieje z pasażerem gdy nie ma zapiętych pasów.

Policja z Ruchu Drogowego nadzorowała przebieg całej akcji, a pani dyrektor podsumowała całe działania oraz rozdała dzieciom  znaczki odblaskowe.

 Urszula Wicińska, Beata Jaworska 

Zespół ds. Bezpiecznej Szkoły

 

Film 1 Film 2
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Film 8
Film 9
Film 10
Film 11
Film 12
Film 13 Film 14 Film 15 Film 16 Film 17 Film 18
  Film 19 Film 20 Film 21 Film 22  

Pozorowane podłożenie ładunku wybuchowego na terenie szkoły

Ostatnie przedsięwzięcie, w ramach realizowanego Programu Bezpieczny Dolnoślązak, miało miejsce 4 kwietnia 2019 r. Było nim pozorowane podłożenie ładunku wybuchowego w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały szkoleniem, prowadzonym przez przedstawiciela policji. Tym razem przeszkolona została pozostała grupa uczniów – klasy 0 – III. Dzieci poinstruowane zostały jak należy zachować się w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu. Każde dziecko otrzymało ulotkę pouczającą o sposobie zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.
Następnie na terenie budynku szkoły odbyły się ćwiczenia praktyczne, w których udział wzięło 328 uczniów. Dzięki zaangażowaniu służb: policji, straży i pogotowia ratunkowego, cała społeczność szkolna uczestniczyć mogła w próbnej ewakuacji związanej z podłożeniem pozorowanego ładunku wybuchowego. Uczennica, która znalazła ładunek, zakomunikowała ten fakt Dyrektorowi Szkoły. Po ocenie sytuacji i zabezpieczeniu miejsca, poinformowano odpowiednie służby i zarządzono ewakuację budynku. Do akcji wkroczyła policja. W międzyczasie przedstawiciele pogotowia ratunkowego udzielili pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jedna dziewczynka podczas ewakuacji skręciła nogę, druga wywracając się, prawdopodobnie złamała rękę. Cały czas nad zabezpieczeniem akcji czuwała drużyna straży pożarnej.
Pani Dyrektor na bieżąco relacjonowała przebieg zdarzeń, co umożliwiło uczniom lepsze zrozumienie przeprowadzonych działań i przyswojenie wiedzy niezbędnej do życia w otaczającej nas rzeczywistości.

Katarzyna Maśko

(Szkolny koordynator programu)

 

Film 1 Film 2 Film 3
Film 4 Film 5 Film 6
Film 7 Film 8 Film 9
Film 10 Film 11 Film 12
  Film 13  

Zakończenie Programu Bezpieczny Dolnoślązak

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła  do realizacji Programu Bezpieczny Dolnoślązak. Wybranymi przez nas obszarami do realizacji były:

 • Bezpieczeństwo w internecie,
 • Bezpieczeństwo na drodze,
 • Terroryzm,
 • Pierwsza pomoc.

Głównym celem było nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zadania wynikające z postawionych celów szczegółowych:

 • Nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia lub konieczności udzielenia pomocy,
 • Poznanie możliwych zagrożeń wynikających z sytuacji życia codziennego,
 • Wdrażanie do niesienia pomocy osobom poszkodowanym oraz integrowania działań w celu unikania i minimalizowania skutków zagrożeń.

        Podsumowując podjęte do realizacji  w ramach Programu Bezpieczny Dolnoślązak obszary, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że udało nam się osiągnąć wszystkie założone cele. Dzięki bardzo dobrej współpracy z zaangażowanymi służbami oraz przedstawicielami pozyskanych instytucji, cała społeczność szkolna nabyła i utrwaliła praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Nasi uczniowie oswoili się ze schematami zachowań w sytuacjach zagrożenia lub konieczności udzielania pierwszej pomocy, poznali możliwe zagrożenia wynikające z sytuacji życia codziennego oraz są lepiej przygotowani do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Wiedzą, że w każdym przypadku niezbędna jest integracja działań  w celu unikania i minimalizowania skutków zagrożeń. Jako nauczyciele mamy świadomość, że wszelkie czynności służące podnoszeniu bezpieczeństwa związane są z cyklicznymi szkoleniami oraz działaniami.          Wyłącznie częste ćwiczenia pomogą przygotować młodego człowieka do pełnienia roli obywatela świadomego zagrożeń oraz przygotowanego do działań na odpowiednim w danej sytuacji poziomie.

      Zapraszamy do obejrzenia multimedialnego podsumowania Programu Bezpieczny Dolnoślązak.

     Serdeczne podziękowania dla Panów: Sebastiana Jakubczaka i Pawła Weliczko, którzy przyczynili się do obróbki graficznej materiałów z przeprowadzonych działań.

SZKOLNY KOORDYNATOR PROGRAMU

/-/ Katarzyna MAŚKO

PODSUMOWANIE PROGRAMU