Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 września 2019 r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2019 r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

09 -14 kwietnia 2019 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2019 r.