Historia  

Nasza szkoła powstała w 1966 roku jako Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym.

Kierownikiem został mgr Tadeusz Baliński. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 30 sierpnia 1966r.

Pierwszego września naukę rozpoczęło 339 uczniów w ośmioklasowej szkole.

W roku szkolnym 1970/71 Szkoła Ćwiczeń stała się niezależną Szkołą Podstawową Nr 7. Zajmowała część budynku przy ulicy Słowackiego 4.

W wyniku reformy oświaty w 1999 r. powstała sześcioklasowa szkoła podstawowa. Nasza szkoła zmieniła swoją siedzibę. Mieści się obecnie przy ul. 11 Listopada 10.

 

 

   

    Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie i Szkołą z Klasą.
W 2001 roku otrzymaliśmy Certyfikat Zdrowej Szkoły. Naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków rozwoju psychicznego, fizycznego zarówno uczniom jak i nauczycielom, zadbanie o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Realizujemy zadania z zakresu zdrowego odżywiania, kultywowania tradycji rodzinnych, życia bez nałogów, zwiększanie aktywności ruchowej, bezpieczeństwa w szkole, domu i na drodze, profilaktycznej opieki zdrowotnej, utrzymanie przez uczniów czystości i estetyki środowiska.
Certyfikat Szkoły z Klasą otrzymaliśmy w 2003 roku.
    16 października 2003 roku szkole zostało uroczyście nadane imię Jana Pawła II oraz wręczony sztandar. Rok później powstał hymn szkoły, do którego słowa napisał pan Janusz Marszałek, a muzykę skomponowała pani Monika Mikuś - Machała.
    Szkołą kieruje mgr Janusz Marszałek.
Grono liczy 27 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.

 

 Tradycje szkoły:

- Pasowanie na ucznia
- Dzień Chłopca
- Wieczór Poezji
- Wigilie klasowe wraz z rodzicami
- Dzień Kobiet
- Święto Wiosny - Turniej klas
- Dzień Dziecka
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
- Zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klas I.
- Festyn Rodzinny (włączony w obchody Dni Oleśnicy)