Rada Rodziców

 

Konto Rady Rodziców:   38 9584 0008 2001 0012 7635 0001

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

p. Grzegorz Krowicki - przewodniczący

p. Jacek Lisowski - zastępca przewodniczącego

p. Elwira Ścibisz - sekretarz

p. Bożena Więcek-Świątkowska - skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

p. Marzena Tomalik

p. Małgorzata Rataj

p.Barbara Mąkosza

p. Paulina Gnych


Rada spotykać się będzie w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 18.00. Wszystkie sprawy, którymi Państwa zdaniem powinna się zająć Rada Rodziców proszę przekazywać do przedstawicieli danej klasy. Informujemy, że ustalono składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 35 zł od dziecka. W przypadku 2 dzieci - po 25 zł a 3 dzieci - po 20 zł. Należy je wpłacać w następujących terminach: I rata - do 31 października 2018 r. i II rata do końca lutego 2019 r.