Instytucje i organizacje wspierające rodzinę :

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13

          Tel. 71 721 89 00 (sekretariat)

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy Wojska Polskiego 78

          Tel. 71 715 68 84

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy Słowackiego 10

          Tel.  71 314 01 74

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 • Świetlica Środowiskowa Bratnia Dłoń w Oleśnicy ul. Bratnia 3

          tel. 71 733 95 16 / 530 930 432

 1. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (państwowe i prywatne)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- ul. Wojska Polskiego 67-69

          Tel. 71 314 32 78

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy ul. Wileńska 2 b

          tel. 783 806 680

 • DOBRY START Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Oleśnica Rataje ul. Północna 19 B

          Tel. 600309208

 • Ośrodek Psychoedukacji i Terapii ul. J Słowackiego 5 – Tel. 500 344 005
 1. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy- - 71 39 76 200
 2. Sąd Rejonowy w Oleśnicy ul. 3 Maja 48/49 – Tel. 71 314 03 20
 3. Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 12 00 02