Literatura pedagogizująca

Do poczytania :

1. Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice. Fundacja Dzieci Niczyje. 2008.

          http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl/repository/edukacyjne/zamiast_klapsow.pdf

2. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Faber, E. Mazlisch. Media Rodzina. 2013