Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Regulamin konkursu plastyczno-cyfrowy. Fundusze Norweskie i (..)

Regulamin konkursu plastyczno-cyfrowy. Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!

10 Lutego 2021

Regulamin konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów:

Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!  - etap szkolny

 Organizatorem konkursu plastyczno-cyfrowego dla uczniów pt. „Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012938, zwany dalej „Organizatorem” działającym na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Konkurs jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich i EOG.

 

Koordynator: Małgorzata Owczarczak 

 1. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców - na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszy Norweskich i EOG znajdują się na stronie www.eog.gov.pl.   

 1. Udział w konkursie: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII 

III. Organizacja konkursu: 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. Etap szkolny
  2. Etap Ogólnopolski, na końcu którego zostanie wyłonionych 100 Laureatów 
 1. Pierwszy etap wyłoni prace, które zostaną przesłane do organizatora konkursu
 2. Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę (max 9 osób) pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy:

                 -  Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo

                    Energetyczne

                -  Łagodzenie Zmian Klimatu i Adaptacja

                - Środowisko i Ekosystemy 

 1. Praca zostanie przedstawiona1 w formie plików o formacie oraz limicie:         
             a) Pliki mp4, animowany gif do 200MB,                                                                                                 
             b) jpg, png do 20MB.
 2. Ocena merytoryczna prac dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu wg następujących kryteriów:

     - atrakcyjność wizualna pracy oraz jej estetyka - max 10 pkt,

     - inwencja twórców i kreatywność - max 10 pkt,

     - stopień nawiązania do tematyki Konkursu - max 10 pkt,

     - stopień samodzielności w opracowaniu zagadnienia, tzn. czy poziom pracy  jest  adekwatny do wieku                             uczestników - max 10 pkt,

   - efektywność wykorzystania narzędzi cyfrowych do stworzenia pracy -  max 10  pkt. 

IV Nagrody (Etap II):           

 1. Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z 16 laptopów, oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia.
 2. Uczniowie zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.

 

 Prace należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 15  marca 2021r. do sekretariatu szkoły przy ul Chopina .

Prace przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.

do góry