Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Regulamin konkursu rodzinnego 'Nasza szkoła fajna jest'

Regulamin konkursu rodzinnego 'Nasza szkoła fajna jest'

7 Lutego 2021

 Regulamin konkursu rodzinnego

 

„NASZA SZKOŁA FAJNA JEST

Koordynator: Małgorzata Owczarczak

 I. Cele konkursu:

 1. Zaprezentowanie Naszej Szkoły
 2. Przedstawienie osiągnięć uczniów
 3. Zachęcenie do rozpoczęcia nauki w naszych murach
 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne

 II. Udział w konkursie:

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w dwóch grupach wiekowych:

 1. Klasy I-III
 2. Klasy IV-VIII

 III. Organizacja konkursu:

 Pracy plastyczne, stworzonej dowolną techniką cyfrową ( wideo, grafika, prezentacja etc.), ilustrującej:                                     a)Atuty szkoły

           b)Najważniejsze osiągnięcia uczniów szkoły

           c) Ilość oferowanej przez szkołę usługi dydaktyczno-wychowawczej

          d) Co wyróżnia Naszą Szkołe na tle innych placówek oświatowych?

         e) Dlaczego warto tutaj się uczyć? 

 1. Każda praca konkursowa musi zawierać informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę.
 2. Praca zostanie przedstawiona w formie plików o formacie oraz limicie:

           a) Pliki mp4, animowany gif do 100MB,

           b) jpg, png do 10MB.

     4. Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokonuje oceny prac konkursowych.

    5. Praca nie może naruszać praw autorskich.

    6. Materiały do pracy można znaleźć na stronie naszej szkoły pod adresem https://sp7.zosolesnica.pl

   7.  Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

          a) Atrakcyjność wizualna pracy oraz jej estetyka i oryginalność

          b) Inwencja twórców i kreatywność 

          c) Stopień nawiązania do tematyki Konkursu

         d) Stopień samodzielności w opracowaniu zagadnienia, tzn. czy poziom pracy jest adekwatny do wieku uczestników

         e) Estetyka i efekt wizualny, dźwiękowy, animacyjne itp.

         f) Efektywność wykorzystania narzędzi cyfrowych do stworzenia pracy 

 1. Prace należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 25 lutego 2021r do sekretariatu szkoły przy ul Chopina na nośniku magnetycznym ( płycie CD, DVD lub PenDrive).. 
 1. Nośnik magnetyczny musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej używane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie otwierać się prawidłowo
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 marca 2021r
 3. Praca konkursowa może być pracą samodzielną lub grupową maksymalnie 4 osoby. Praca może być wykonana przy pomocy osób starszych

IV Nagrody:

 1. Cenna nagroda rzeczowa

2. Dodatkowe punkty do „Ligi Klas” dla uczniów klas V - VIII

3. Ocena celująca wagi 3 z informatyki oraz wzorowe zachowanie

 

do góry