Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Szkolny rodzinny konkurs plastyczny

Szkolny rodzinny konkurs plastyczny

18 Lutego 2021

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny, który przybliży polskie tradycje, obrzędy, zwyczaje związane z czasem Świąt Wielkanocnych.
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
Organizatorzy: Jolanta Dworaczyńska, Alicja Mostek, Anna Kulwieć,

Bernadeta Prostak, Agnieszka Wilk
Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji wielkanocnych, podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików                           świątecznych, propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- umożliwienie uczniom prezentacji swojego talentu plastycznego, rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozbudzanie           wyobraźni twórczej, pobudzenie kreatywności.
Warunki uczestnictwa:
1. Praca powinna być wykonana przez uczniów i ich najbliższych (rodzice, rodzeństwo,dziadkowie...)
2. Do sporządzenia eksponatów konkursowych można zastosować dowolny rodzaj materiałów
   (WYŁĄCZNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I ELEMENTÓW TRWAŁYCH ) wedle upodobania autora.
3.Podstawowym kryterium oceny eksponatu będzie oryginalność doboru materiałów oraz estetyka wykonania.
4. Pracę należy podpisać (imię i nazwisko ucznia, klasa ) na umieszczonej w widocznym miejscu kartce.
5. Prace niezgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą brane pod  uwagę.
OCENA PRAC:
Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: OD 23 LUTEGO DO 15 MARCA 2021r.
Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:


Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

KRYTERIA OCENY:
- jakość artystyczna wykonanej pracy, oryginalność pomysłu
- nawiązanie do tradycji, staranność i pracochłonność wykonania
- zgodność prac z tematem konkursu
- zastosowane materiały
UWAGI:
Organizatorzy nie zwracają prac dostarczonych na konkurs. Prace te zostaną przekazane na Kiermasz Szkolny, z którego dochody przeznaczone będą dla dzieci z wrocławskiego Hospicjum.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.NR 133 poz.883).

do góry