Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Terminarz rekrutacji - Nie zapomnij o tych terminach!!!

Terminarz rekrutacji - Nie zapomnij o tych terminach!!!

21 Czerwca 2020

TERMINARZ REKRUTACJI - Nie zapomnij o tych terminach!!!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r.

ogłasza się terminy postepowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Drogi Ósmoklasisto! Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl

- można się logować od 15 czerwca 2020 r.

od  15 czerwca 2020 r.

   
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00     

Musisz samodzielnie założyć konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po zalogowaniu się musisz elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a następnie złożyć wniosek . Wniosek możesz wysłać elektronicznie podpisany przez rodziców profilem zaufanym lub wydrukować go i po podpisaniu przez rodziców przynieść do szkoły pierwszego wyboru. Uwaga! Możesz ograniczyć liczbę wizyt w szkole i złożyć wniosek ze świadectwem do 10 lipca do godz. 15.00.

od 26 czerwca 2020 r.


do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00  

Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia i zanieś dokument do szkoły pierwszego wyboru.

 

 

od 31 lipca 2020r.

 

do 4 sierpnia 2020r.do godz. 15.00

Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zanieś dokument do szkoły pierwszego wyboru. W tym czasie możesz jeszcze zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zamienić szkoły do których kandydujesz.

12 sierpnia 2020 r.

Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół oraz niezakwalifikowanych - dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.    

Pobierz wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe                          (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) skierowanie na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

od 13 sierpnia 2020 r.


do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00   

Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole (jeżeli jesteś niepełnoletni, musi to zrobić Twój rodzic), do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu) a w przypadku szkoły zawodowej - poprzez złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych (jeżeli nie masz jeszcze tego dokumentu, to rodzic musi poinformować w terminie do 18 sierpnia 2020r.o tym dyrektora szkoły i zobowiązany jest przedłożyć to zaświadczenie nie później niż do dnia                     25 września 2020r.)

19 sierpnia 2020 r.    

do godz. 14.00  

Ogłoszenie list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc - dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

do góry