Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Zarządzenie nr 1 - 2020/2021 w sprawie wprowadzenia do (..)

Zarządzenie nr 1 - 2020/2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

27 Sierpnia 2020

                                                            ZARZĄDZENIE NR 1 - 2020/2021ZARZĄDZENIE NR 1 - 2020/2021
                                                              Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

                                                                z dnia  26 sierpnia 2020 r       

                                                                     w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa

                                                                       w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie:art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410,492,595,642,742,780, 781) oraz  zaleceniami zawartymi w Rekomendacjach dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Głównego Inspektora Sanitarnego  wydanych związku z decyzją o organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka   zarządza się, co następuje:

§ 1.

                         1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły

                              Podstawowej nr 7  im. Jana Pawła II w Oleśnicy w związku z zapobieganiem,

                               przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                         2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2.

                        1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                        2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuję osobiście.

                                                                                                                                                     Dorota Rasała - Świtoń                                   

                                                                                                                                                             dyrektor szkoły


Załącznik nr 1- Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19

Załącznik nr 2 -Procedura postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID - 19 w  Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. 

Załącznik nr 3- Procedurą szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19

Załącznik nr 4- Procedura udziału  ucznia w  Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy w zajęciach szkolnych w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19

Załącznik nr 5- Procedura prowadzenia zajęć przez nauczyciela 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie i deklaracja rodzica

Kategoria: Zarzadzenie_1 [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-08-27 zał. nr 6 Oświadczenie-i-deklaracja-rodzica.pdf
ilość pobrań: 133
zał. nr 6 Oświadczenie-i-deklaracja-rodzica.pdf 169.57KB zobacz
pdf 2020-08-27 zał. nr 5 Procedura prowadzenia przez nauczycieli zajeć (1).pdf
ilość pobrań: 114
zał. nr 5 Procedura prowadzenia przez nauczycieli zajeć (1).pdf 131.81KB zobacz
pdf 2020-08-27 zał. nr 4. procedury dla dzieci.pdf
ilość pobrań: 116
zał. nr 4. procedury dla dzieci.pdf 143.38KB zobacz
pdf 2020-08-27 zał. nr 3 Procedura-szybkiej-ścieżki-komunikacji-z-rodzicami-
ilość pobrań: 116
zał. nr 3 Procedura-szybkiej-ścieżki-komunikacji-z-rodzicami- 205.95KB zobacz
pdf 2020-08-27 zał nr 2.-Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia-zakażenia-2
ilość pobrań: 120
zał nr 2.-Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia-zakażenia-2 139.87KB zobacz
pdf 2020-08-27 zał. nr 1. procedura ogólna
ilość pobrań: 127
zał. nr 1. procedura ogólna 196.16KB zobacz
do góry