Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Powiatowy konkurs plastyczny 'Dolny Śląsk - Pejzaż (..)

Powiatowy konkurs plastyczny 'Dolny Śląsk - Pejzaż zapamiętany'

17 Grudnia 2020

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„DOLNY ŚLĄSK - PEJZAŻ ZAPAMIĘTANY”
dla uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Głównym celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem kształtowanie poczucia przynależności do swojej „małej ojczyzny”
promowanie walorów krajobrazowych Dolnego Śląska rozwijanie w uczestnikach konkursu twórczej wyobraźni i umiejętności plastycznych.

Przedmiotem oceny była praca plastyczna wykonana techniką malarską lub graficzną przedstawiająca pejzaż wybranej okolicy w naszym regionie. Tematem mógł być krajobraz najbliższy miejsca zamieszkania lub widok zapamiętany z wakacji czy wycieczki po Dolnym Śląsku. Pracę należało zatytułować, podając nazwę prezentowanego miejsca.

Nasza szkoła wystawiła kilka prac.

Laureatem konkursu zostali:
WIKTORIA HOSZOWSKA VIA pod kierunkiem Koriny Sosnowskiej
ROMAN MAMIŃSKI IVA pod kierunkiem Romany Samburskiej
GRATULACJE!

do góry