Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Projekt : Katyń - pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci

Projekt : Katyń - pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci

10 Kwietnia 2021

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II pamiętają o słowach wielkiego Polaka  swojego patrona: „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka …”

Mając w sercu powyższe wartości trudno   było by nam  przejść obojętnie obok tak ważnej daty , jak 13 kwietnia - Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej .

Klasa 6c wraz z wychowawcą nie raz udowadniała, że patriotyzm lokalny jest dla nich ważny. Bierzemy udział w uroczystościach państwowych, dbamy o mural Małego Powstańca i czyścimy tabliczki  pamięci znajdujące się w parku przy ul. Klonowej. Upamiętniają  one męczeństwo osób zabitych w Katyniu. Przypomnę, że dęby zostały posadzone w ramach ogólnopolskiej akcji polegającej na posadzeniu 21473 dębów pamięci. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

W sumie posadzono dziesięć dębów upamiętniających  następujące postaci:

 • Kapitana Janusza Libickiego, osadzonego w  Kozielsku i  zamordowanego w   Katyniu
 • Porucznika Jaskierskiego Józefa,
 • Aspiranta Policji Państwowej Feliksa Gaik ,osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje
 • Aspiranta  Policji Państwowej Piotra Pawła Florkiewicza , osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje
 • Aspiranta Policji Państwowej Andrzeja Rataj ,osadzonego w  Ostaszkowie, zamordowanego w  Miednoje
 • Majora Adolfa Tracewskiego, osadzonego w  Starobielsku, zamordowanego w Charkowie
 • Podpułkownika Franciszka Tabaczyńskiego, osadzonego w Starobielsku, zamordowanego w  Charkowie
 • Porucznika Karola Augustowskiego ,osadzonego w  Kozielsku, zamordowanego w  Katyniu
 • Aspiranta  Policji Państwowej Stanisława Mudry, osadzonego w Taszkowie, zamordowanego w Miednoje,
 • Kapitana Kazimierza Kasperkiewicza, osadzonego w  Starobielsku ,zamordowanego w  Charkowie.

W dniach 12 - 16 kwietnia na lekcjach historii przybliżymy uczniom klas 4 - 8 historię tych osób, jak również historię ofiar zbrodni w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni . Wykorzystamy do tego prezentacje, gry, dokumenty i listy naszych bohaterów. Ale o tym więcej po projekcieJ

Dzisiaj zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie: Katyń - pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci . Poniżej regulamin. Po jego zakończeniu przedstawimy sylwetki opisanych wyżej postaci .

Organizatorzy:

Beata Rubaszewska, klasa 6c

 REGULAMIN KONKURSU

Katyń - pamiętamy: Oleśnickie Dęby Pamięci

konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu jest Beata Rubaszewska z klasą 6c
 3. CELE KONKURSU
 4. Upowszechnianie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej oraz jej Ofiarach w dostępny i atrakcyjny sposób dla młodego twórcy i odbiorcy.
 5. Przywracanie pamięci o Ofiarach Zbrodni w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni .
 6. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnianie i poszerzanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia jednej z tabliczek  pamięci ofiar katyńskich znajdujących się w Parku przy ul. Klonowej i dołączenie  informacji o osobie upamiętnionej dołączonej jako załącznik. ( co najmniej 6 zdań).

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa z dniem 15  kwietnia  2021 r. na e-dzienik - wiadomość do pani Beaty Rubaszewskiej

Uczestnicy konkursu otrzymają oceny z historii  a klasy punkty do ligi klas.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE 

 1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w w Internecie, jako formy promocji autora, konkursu oraz organizatorów. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów.
do góry