Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Świat odkrywców, odkrywanie świata

Świat odkrywców, odkrywanie świata

28 Kwietnia 2021

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pod nazwą
„Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji
i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych;
2018 - 2020”, POWR.03.01.00-00-T121/18,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).
Głównym celem projektu jest rozwijanie i podnoszenie kompetencji kluczowych
odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u uczniów i uczennic
szkół podstawowych w wieku 11-15 lat
Drogi Uczniu i Droga Uczennico jeśli pragniesz poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania
naukami przyrodniczymi, pobudzić swoją aktywność edukacyjną i uczestniczyć w atrakcjach
kulturalnych to weź udział w IV edycji projektu i zgłoś się w ramach rekrutacji
wewnątrzszkolnej.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i realizowane w formie 5-dniowego obozu
edukacyjno-kulturalnego w ośrodkach akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego i
Kultury we Wrocławiu.
Program edukacyjny obejmuje zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe z zakresu
biologii (genetyki, mikrobiologii, botaniki, zoologii i biologii człowieka z elementami
ekologii) oraz zajęcia z komunikacji społecznej.
Zajęcia są prowadzone w specjalistycznych laboratoriach i salach dydaktycznych w
jednostkach dydaktyczno-naukowych Wydziału Nauk Biologicznych UWr, kompleksie
Ogrodu Botanicznego UWr, salach muzealnych i wystawowych w Muzeum Przyrodniczy
UWr.
Zajęcia edukacyjne pozwolą na rozbudzenie ciekawości poznawczej i zachęcą do
aktywności edukacyjnej i kulturalnej, samodzielnego poznawania przyrody i osobistego
przeżywania za pomocą zmysłów.
Edukatorzy i dydaktycy UWr oferują bogatą tematykę zajęć, związaną m.in. z
preparatyką i wizualizacją struktur komórkowych i tkankowych, mikroskopowaniem,
prowadzeniem kultur hodowlanych, antropometrią, morfo-taksonomią w rozróżnianiu
organizmów, obserwacją okazów żywych organizmów i ich przodków, badaniem śladów
życia współczesnych i wymarłych organizmów oraz badaniem stanu jakości środowisk w
strategii projektu.
Nieodzownym elementem programu edukacyjnego jest uczestnictwo młodzieży szkolnej,
zakwalifikowanej do projektu, w kulturze - w licznych atrakcjach kulturalnych - oraz w
konkursie z nagrodami za najlepszą prezentację efektów pracy zespołowej (w formie
posteru) w strategii projektu realizowanej na zajęciach UWr.
Zajęcia na Wydziale UWr będą prowadzone w grupach 8-osobowych w blokach
modułowych:
• botanika (biologia i ekologia roślin), 4h
• mikrobiologia: praca strategią projektu (biologia i ekologia drobnoustrojów z oceną
stanu jakości środowiska), 7h
• genetyka (techniki molekularne), 7h
• zoologia (biologia i ekologia zwierząt i człowieka), 16h
• kreatywność z opracowaniem grupowych prezentacji projektów uczniowskich
(posterów), 6h.
Pozostałe aktywności i zajęcia dla dzieci będą realizowane poza UWr w formie:
• wieczornych spotkań w zakresie wychowania komunikacyjnego i kształtowania
postaw prospołecznych, 4h
• kontaktu z kulturą i sztuką, uczestnictwo w minimum 2-ch wydarzeniach
kulturalnych.
Termin obozu naukowego już w dniach 13 - 17 września 2021r.
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, regulaminie rekrutacji i załącznikach
dla uczestników/uczestniczek przystępujących do projektu znajdują się na stronie Wydziału
Nauk Biologicznych i Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr.

Link do strony Wydziału Nauk Biologicznych

do góry