Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Szkoła Podstawowa nr 7 ma laureatów XXII Ogólnopolskiego (..)

Szkoła Podstawowa nr 7 ma laureatów XXII Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”

15 Lutego 2021

Szkoła Podstawowa nr 7 ma laureatów XXII Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”   w roku szkolnym 2020/2021

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Celem konkursu było m.in.: 

  • Rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów.
  • Propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym.
  • Kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów”.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Uczniowie mieli za zadanie wykonać  pracę artystyczną (malarstwo, grafika, rysunek, haft, kartka z komiksu (komiks na jednej stronie), dowolną techniką i na dowolnym materiale, na jeden z podanych tematów:

        a) formy walki żołnierzy AK o wolną i suwerenną Polskę,

        b) na czym polegał fenomen Polskiego Państwa Podziemnego?,

        c) udział młodzieży polskiej w walce z hitlerowskim okupantem,

        d) rola duchowieństwa w Polsce Podziemnej,

        e) udział mojej lokalnej społeczności w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

 

W konkursie uczestniczyło: 59 uczniów. Do finału komisje szkolne zakwalifikowały 44 prace. 
Komisja finałowa oceniając prace brała pod uwagę stopień adekwatności z tematem konkursu, celowości doboru materiału rzeczowego i jego zgodność
z wiedzą historyczną, jak również wymowę i bogactwo zawartych w pracach treści historycznych, dobór środków artystycznego wyrazu. W ocenie uwzględniono także oryginalność formy ekspresji twórczej, kreatywność
i estetykę prac.

Wśród nagrodzonych prac są również z naszej szkoły:

Kategoria: plakat, rysunek NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH i KLAS VII,  VIII SP ( kat. „starsi”)

Mikołaj Putz - III miejsce

Kategoria plakat, rysunek NA POZIOMIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH klasy IV-VI (kat. „młodsi”)

Zuzanna Piętka  - II miejsce

Opiekunem uczniów  była Beata Rubaszewska

Laureatom gratulujemy

do góry