Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Pedagog szkolny/Instytucje i organizacje wspierające rodzinę

Instytucje i organizacje wspierające rodzinę

Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13, Tel. 71 721 89 00 (sekretariat)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
  Wojska Polskiego 78, Tel. 71 715 68 84
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
  Słowackiego 10, Tel. 71 314 01 74

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • Świetlica Środowiskowa Bratnia Dłoń w Oleśnicy
  ul. Bratnia 3, tel. 71 733 95 16 / 530 930 432

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (państwowe i prywatne)

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Wojska Polskiego 67-69, Tel. 71 314 32 78
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy
  ul. Wileńska 2 b, tel. 783 806 680
 • DOBRY START Poradnia Wielospecjalistyczna Leczenia Zaburzeń Neurorozwojowych Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Oleśnica Rataje
  ul. Północna 19 B, Tel. 600309208
 • Ośrodek Psychoedukacji i Terapii
  ul. J Słowackiego 5 – Tel. 500 344 005

 

 • Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy - 71 39 76 200
 • Sąd Rejonowy w Oleśnicy ul. 3 Maja 48/49 – Tel. 71 314 03 20
 • Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 12 00 02
do góry