Fundusze Europejskie

Pedagog szkolny

Pani mgr Anna Kulwieć i mgr Barbara Zdyb organizują opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów.

Prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne. Podczas zajęć rozwijają u uczniów umiejętności życiowe umożliwiające dobre samopoczucie, relacje z innymi i zachowania sprzyjające zdrowiu. Prowadzą konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców. W razie potrzeby udzielają porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Szczególną opieką otaczają dzieci z rodzin o trudnej sytuacji. W miarę istniejących środków organizują pomoc materialną i rzeczową. Starają się stwarzać jak najlepsze warunki do współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia. Wszystkie działania dostosowują do indywidualnych potrzeb ucznia.

Jeśli zachodzi potrzeba to współpracują z instytucjami wspomagającymi działalność opiekuńczo – wychowawczą.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

budynek A - ul. 11 Listopada 10 (pokój 21):
p. Anna Kulwieć

  • Poniedziałek 8:00 – 13:30
  • Wtorek 8:00 – 12:00
  • Środa 11:00 – 15:30
  • Czwartek 8:00 – 12:00
  • Piątek 8:00 – 12:00

budynek B- ul. Chopina:
p. Barbara Zdyb

  • Poniedziałek 9:50 – 14:20
  • Wtorek 9:00 – 14:00
  • Środa 10:45 – 14:30
  • Czwartek 9:50 – 14:00
  • Piątek 10:45 – 13:20
do góry