Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Regulamin konkursu plastycznego ' Zdrowe odżywiania, mój (..)

Regulamin konkursu plastycznego ' Zdrowe odżywiania, mój zdrowy posiłek'

23 Stycznia 2021

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
O ZDROWYM ODŻYWIANIU
MÓJ ZDROWY POSIŁEK


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
       - Organizatorkami konkursu są: p. Jolanta Dworaczyńska i p. Alicja
               Mostek
        - Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 7
             im. Jana Pawła II w Oleśnicy
        - Konkurs trwać będzie od 25 stycznia do 8 lutego 2021 roku, ogłoszenie
             wyników nastąpi do dnia 15 lutego 2021 roku.

2. CELE KONKURSU
    Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu
    żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród dzieci i młodzieży.
        - Propagowanie zasad zdrowego odżywiania dzieci oraz zachowań
            sprzyjających zdrowiu
       - Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką zdrowego żywienia
       - Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności
           dotyczących żywienia i zdrowego stylu życia
      - propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku
          pozaszkolnym
     - uatrakcyjnienie realizacji treści programowych o tematyce zdrowotnej,
        w szczególności odżywiania dzieci


3. WARUNKI UCZESTNICTWA

- Prace muszą być wykonane indywidualnie
- Każda praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa
- Uczniowie klas I, II, III zgłaszają do konkursu prace plastyczną na temat:
MÓJ ZDROWY POSIŁEK
- Praca plastyczna płaska, wykonana techniką dowolną, format A4

4. PRZEBIEG KONKURSU
- Prace przyjmowane będą do dnia 8 lutego 2021 roku
- Prace należy składać w świetlicy szkolnej
- Komisja konkursowa oceni prace z poszczególnych oddziałów:
z klas I - jedna praca
z klas II - jedna praca
z klas III - jedna praca

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Prace konkursowe nie są zwracane, zostają własnością organizatorów
- Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków
regulaminu oraz wyrażenia zgody na publikowanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych
(DZ.U.NR 133 poz.883).

 

do góry