Fundusze Europejskie

Kadra

Dyrektor szkołyGrono pedagogiczne

  • mgr Dorota Rasała - Świtoń

Zastępcy dyrektora

  • mgr Małgorzata Czapiga - Maciąg

Grono Pedagogiczne

1. Marta Balińska - język polski
2. Adam Bełza - n-el współorganizujący kształcenie
3. Artur Borkowski - n-el współorganizujący kształcenie
3. Barbara Kucharska- religia
4. Ewa Bieniek - matematyka
5. Bożena Bochenek - religia
6. Ewelina Rotter - edukacja wczesnoszkolna
7. Anna Cetera - edukacja wczesnoszkolna
8. Małgorzata Cieśla-Styczeń - język niemiecki, muzyka
9. Małgorzata Czapiga-Maciąg - geografia, przyroda
10. Teresa Dobrzańska - Agon - język angielski, WOS
11. Jolanta Dworaczyńska - świetlica, n-el wspomagający
12. Monika Faiga - język angielski, język niemiecki
13. Agnieszka Gorzelak - matematyka
14. Małgorzata Górko - wychowanie przedszkolne
15. Aneta Grzesiak - język angielski, geografia
16. Monika Norbert - n-el wspomagający
17. Patrycja Ignasiak - n-l chemii, techniki, wychowawca świetlicy
18.Agata Balcerczyk - psycholog
19. Anna Kamińska - Kuś - język polski
20 Maria Kapłon - n-el religii
21. Beata Kawecka - logopedia
22. Anna Kołodrubiec - n-el współorganizujący kształcenie
23. Patrycja Kozyra - edukacja wczesnoszkolna
24. Anna Kulwieć - pedagog, rewalidacja
25. Wioletta Leśniowska - n-el współorganizujący kształcenie
26.Jacek Malczewski - wychowanie fizyczne
27. Katarzyna Maśko - edukacja wczesnoszkolna
28. Waldemar Michalec - wychowanie fizyczne, świetlica
29. Alicja Mostek - świetlica, n-el współorganizujący kształcenie
30. Katarzyna Olczak - n-el edukacji wczesnoszkolnej
31. Małgorzata Owczarczak - informatyka
32. Sylwia Pakos - chemia, fizyka, matematyka
33. Paulina Pawłowska - n-el edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
34. Justyna Pietroń - świetlica, n-el wspomagający
35. Małgorzata Pochopień - biblioteka, technika
36. Bernadeta Prostak - edukacja wczesnoszkolna
37. Beata Rubaszewska - historia, WDŻ
38. Romana Samburska - języka angielski, plastyka
39. Małgorzata Smolak - wychowanie przedszkolne, WDŻ
40. Marta Szachniewicz - edukacja wczesnoszkolna
41. Małgorzata Szafran - bibliotekarz, wychowawca świetlicy
42. Piotr Terpis - n-el współorganizujący kształcenie
43. Marlena Waga - wychowanie fizyczne
44. Agnieszka Wilk - rewalidacja
45. Barbara Zdyb - pedagog, rewalidacja, n-el współorganizujący kształcenie

do góry