Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Logopeda szkolny

Logopeda szkolny

Od wielu lat w szkole prowadzona jest terapia logopedyczna. Uczniowie (mający problem z mówieniem, czytaniem, pisaniem) wiedzą, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy logopedy mgr Beaty Kaweckiej i mgr Katarzyny Domaradzkiej. Zajęcia logopedyczne odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja terapii zaburzeń mowy oraz rozwojowi społecznemu uczniów.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń indywidualnych lub grupowych w specjalnie do tego przeznaczonym gabinecie logopedycznym (pokój 24).

We wrześniu wszystkie dzieci z grup zerowych i klas pierwszych oraz uczniowie klas starszych (biorących udział w terapii), są badane przez panią logopedę. Dzięki tym badaniom możliwe jest postawienie diagnozy logopedycznej i opracowanie indywidualnego programu dla uczestników zajęć.

Po badaniach logopedycznych rozpoczynają się systematyczne spotkania z uczniami zakwalifikowanymi na terapię. Zajęcia odbywają się co tydzień. W grupach zerowych ćwiczenia prowadzone są jeszcze częściej.

Program zajęć zawiera specjalnie dobrane zabawy i ćwiczenia, które stymulują rozwój psychomotoryczny dziecka. Przeznaczone są do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Można je prowadzić bez ograniczeń czasowych, dzielą się na:

  • zabawy rozwijające umiejętności motoryczne,
  • zabawy usprawniające analizator wzrokowy,
  • zabawy usprawniające analizator słuchowy,
  • zabawy usprawniające analizator dotyku i czucia,
  • zabawy relaksacyjne.

Współpraca logopedy ze środowiskiem rodzinnym, z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, z instytucjami pozaszkolnymi, podnosi efektywność terapii logopedycznej, co potwierdziły badania wewnątrzszkolne.

do góry