Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Jednym ze statutowych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest działalność w środowisku dziecięco – młodzieżowym. Dlatego też Szkolne Koło PCK daje możliwość pierwszego kontaktu dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem PCK.

Szkolne Koło PCK realizuje różnego rodzaju zadania. Uczniowie należący do Koła PCK uwrażliwiani są przede wszystkim na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę, cierpienie. Poznają również wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, pierwszej pomocy, oświaty zdrowotnej. Członkowie Koła PCK oraz wolontariusze biorą także udział w kwestach ulicznych organizowanych przez Zarząd PCK. W ten sposób pomagają swoim kolegom i koleżankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Przygotowują również gazetki, biorą udział w konkursach, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami, działaczami PCK oraz Honorowymi Dawcami Krwi. Szkolne Koło PCK współpracuje między innymi z Zespołem do Spraw Promocji Zdrowia, podejmując wspólne działania. Każdego roku bierzemy udział w konkursie organizowanym przez Zarząd PCK – „Najlepsze Szkolne Koło PCK”. W roku szkolnym 2003/2004 zajęliśmy II miejsce. Utrzymujemy również stały kontakt z Zarządem Rejonowy PCK, realizując zadania skierowane do Szkolnych Kół PCK.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

  • mgr Katarzyna Domaradzka 
do góry