Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Szkolny Samorząd Uczniowski klas młodszych i klas IV-V ściśle współpracuje ze starszymi kolegami i koleżankami. Jest współorganizatorem wspólnych akcji przeprowadzanych na terenie szkoły, pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Opiekę nad nim sprawują panie: Katarzyna Tarasek i Teresa Dobrzańska - Agon. Szkolnym Samorządem Uczniowskim klas VI - III G opiekuje się pani Joanna Szczegodzińska. 

Celem Samorządu jest rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, a także kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny i samooceny uczniów. Przed samorządem stoi wiele zadań, które w ciągu roku szkolnego kolejno realizuje. Rada Samorządu i przewodniczący poszczególnych klas spotykają się w pierwsze czwartki miesiąca na długiej przerwie i omawiają kolejne zadania. Samorząd organizuje też w szkole różne imprezy np. dyskoteki, Dzień Chłopca, Tydzień Praw Dziecka itp. Nie pozostajemy obojętni na los innych, dlatego samorząd prowadzi szereg akcji charytatywnych, z których dochód jest przekazywany różnym fundacjom.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I - V

  • przewodnicząca: Matylda Cichy
  • zastępczyni przewodniczącej: Aleksandra Kunaj

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas VI - IIIG

  • przewodnicząca: Alicja Szwabińska
  • zastępczyni przewodniczącej: Alicja Wróblewska
  • skarbnik: Zuzanna Ubowska
do góry