Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności

Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności:

 • wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,
 • wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek,
 • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem PKO,
 • prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie tylko materialne,
 • organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez PKO,
 • współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności:

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do wychowawcy klasy.
 4. Wychowawca klasy przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 5. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 6. Opiekun SKO jest zobowiązany do przyjmowania pieniędzy uczniów od wychowawców klas.
 7. Każdą wpłaconą przez wychowawców klas kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz na kartę wpłat i wypłat klasy.
 8. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank PKO BP w Oleśnicy.
 9. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).
 10. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 11. Dyrektor szkoły ma prawo do:
  • kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
  • kontroli Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas.
 12. Corocznie powoływana będzie Rada SKO, składająca się z uczniów tych klas, które oszczędzają pieniądze w SKO (po jednym uczniu z klasy).
 13. Zebrania Rada SKO odbywać się będą w razie potrzeb.

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności

 • mgr Danuta Sodolska - Urbaniak
do góry